Chính sách và quy định chung

 1. Chấp nhận chính sách và quy định chung khi sử dụng website

Những quy định và chính sách tổng quát này có tác động đối với việc sử dụng trang web của MAAY9 và các tổ chức liên quan đến phía khách hàng.

Bằng việc truy cập hoặc đăng nhập vào trang web này, Khách hàng tức là đã chấp thuận và đồng ý tuân theo các quy định và chính sách tổng quát này cùng với các quy định trong Chính sách Bảo mật Thông tin của MAAY9.

Trong trường hợp Khách hàng không đồng tình với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, xin vui lòng không truy cập trang web của MAAY9. Những quy định và chính sách tổng quát này sẽ được xem xét như là một hợp đồng giữa Khách hàng và MAAY9 và sẽ có hiệu lực khi Khách hàng sử dụng trang web của MAAY9. Chúng có tác động lên quyền lợi của Khách hàng, vì vậy xin vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

 2. Những thay đổi đối với các chính sách và quy định chung này

MAAY9 có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của chính sách và quy định chung này bằng cách truy cập vào mục:

“Chính Sách và Quy Định Chung” 

tại trang chủ của [Link website]

Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng sử dụng website của MAAY9 sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

3. Về tài khoản của khách hàng trên website của MAAY9

Khi sử dụng website của MAAY9, khách hàng có trách nhiệm bảo vệ bảo mật, thông tin cá nhân, không chia sẻ hoặc hạn chế chia sẻ cho người khác. Khách hàng sử dụng website là đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản và mật của khách hàng.

4. Truy cập vào website

Website của MAAY9 được chấp thuận sử dụng cho các mục đích cá nhân, không dùng cho mục đích thương mại. Người sử dụng không được sao chép hay cung cấp bất kỳ thông tin nào từ website của MAAY9 cho bên thứ ba. Việc sử dụng website đồng nghĩa với việc đông ý theo các chính sách và quy định chung khi sử dụng dịch vụ.

Để truy cập vào một số tính năng của trang web, người dùng cần thực hiện việc đăng ký tài khoản cá nhân. Việc sử dụng tài khoản của người khác không được phép trừ khi có sự đồng ý từ chủ sở hữu tài khoản. Khi tạo tài khoản, người dùng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Người dùng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của họ và phải bảo mật mật khẩu của tài khoản. Nếu có bất kỳ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản, người dùng phải ngay lập tức thông báo cho MAAY9. Mặc dù MAAY9 không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của người dùng một cách bất hợp pháp, người dùng phải chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất gây ra cho MAAY9 hoặc do việc sử dụng tài khoản một cách không đúng quy định.

5. Hạn chế về nghĩa vụ pháp lý

MAAY9 từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng MAAY9 không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

(1) Sử dụng các thông tin trên website này;

(2) những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của MAAY9;

(3) truy cập bất hợp pháp vào các máy chủ của chúng tôi để lấy thông tin cá nhân hoặc/và những thông tin tài chính mà chúng tôi bảo quản trong đó

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

6. Tài sản trí tuệ của MAAY9

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền của MAAY9. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho MAAY9 và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của MAAY9.

7. Điều chỉnh điều khoản và điều kiện

MAAY9 có quyền điều chỉnh các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và nhiệm vụ của khách hàng là phải xem lại các điều khoản này nếu có bất kỳ thay đổi nào. Khách hàng sử dụng website của MAAY9 với những điều khoản chỉnh sửa có nghĩa là khách hàng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.